Kategorier

Varukorg  

Inga varor

0,00 SEK Frakt
0,00 SEK Moms
0,00 SEK Summa

Priser är inkl. moms

Varukorg Gå till kassan

Köpvillkor och rättigheter

Allmänna villkor

Beställaren måste vara myndig och inneha ett giltigt kreditkort.

ASSALUB AB ansvarar inte för fördröjningar som beror på omständigheter som står utanför ASSALUB AB's kontroll.

Ångerrätt

Köparen har 14 dagars ångerrätt. Köparen måste underrätta Säljaren (Assalub) inom 14 dagar från att varan levererats. Varan måste vara i väsentligen oförändrat skick.

Varan skickas till:

Assalub AB
Prästängsvägen 15
597 30 ÅTVIDABERG

Kontakt tas lämpligen via kontaktformuläret eller e-post till webshop@assalub.se.

 

Garantier

Alla varor som Assalub AB tillhandahåller till försäljning genom hemsidan har en 12 månaders garanti.

En korrekt montering och installation enligt instruktionerna garanterar en säker användning och tillförlitlig funktion.

Det är viktigt att personer som handhar utrustningen noga läser igenom instruktionerna i detalj.

Vi kan inte ställas till svars för fel som uppstått på grund av försumlighet i att följa instruktionerna. Om ej separat överenskommelse nåtts, äger kund ej rätt att demontera pumpen under garantitiden, om så är fallet upphör garantin att gälla.

Garantiåtagandet avser endast fel som visar sig vid riktig användning av utrustningen och omfattar inte fel förorsakade av yttre åverkan, oriktig montering, bristande underhåll, eller varje annan orsak, ej hänförlig till material eller fabrikationsfel. Från garantiåtagande undantas komponenter, i vilka köparen låtit inmontera ersättningsdetaljer av främmande fabrikat.

ASSALUB AB ansvarar icke i något fall för indirekt skada eller förlust såsom driftavbrott, nedlagda arbetskostnader, förlorade arbetsinkomster, förseningsviten eller liknande. Garantianspråk kan ställas på komponenter eller delar där det uppenbarligen föreligger fabrikations eller materialfel. Felaktig komponent eller del skall av köparen returneras till ASSALUB AB eller ASSALUB AB's återförsäljare för utbyte. För felaktighet som kan hänföras till felaktig montering, svarar det företag som utfört installationen.

 

Privat information

Ingen privat information du anger på sidan kommer vi sprida vidare.